Fjärrarbete med affärssystem

Publicerad: 12.10.22WMS
Remote work with the ERP system

Covid-19-pandemin har medfört en betydande förändring i hur företag fungerar, och distansarbete har blivit det nya normala. I detta sammanhang måste företag se till att deras affärssystem kan stödja deras distansarbetare.

En av de största fördelarna med att använda ett affärssystem för distansarbete är att det ger en centraliserad databas som kan nås av anställda oavsett var de befinner sig. Detta innebär att anställda kan arbeta med samma data och ha uppdateringar i realtid, vilket eliminerar behovet av dataduplicering eller manuell dataöverföring.

Men distansarbete innebär också vissa utmaningar när det kommer till affärssystem. Här är några viktiga överväganden för att säkerställa att fjärrarbete med ett affärssystem är framgångsrikt:

  1. Pålitlig och säker internetanslutning: Fjärrarbetare måste ha en pålitlig och säker internetanslutning för att komma åt affärssystemet. Företag måste tillhandahålla den nödvändiga infrastrukturen för att säkerställa att anställda har tillgång till affärssystemet.
  2. Användarvänligt gränssnitt: ERP-systemet ska ha ett användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera även för icke-tekniska medarbetare. Detta är särskilt viktigt för distansarbetare som kanske inte har omedelbar tillgång till teknisk support.
  3. Molnbaserade affärssystem: Molnbaserade ERP-system är idealiska för distansarbete eftersom de kan nås från var som helst med en internetanslutning. De ger också enkel skalbarhet och är mer kostnadseffektiva eftersom de eliminerar behovet av lokala servrar.
  4. Fjärrstöd: ERP-systemet bör ha ett robust fjärrsupportsystem på plats för att hjälpa distansarbetare med alla tekniska problem de kan stöta på. Detta kan inkludera onlinetutorials, videokonferenser och chattsupport.
  5. Datasäkerhet: Fjärrarbete innebär en högre risk för dataintrång och cyberattacker. ERP-systemet måste ha robusta säkerhetsåtgärder på plats för att skydda känslig data, såsom kryptering, tvåfaktorsautentisering och regelbundna säkerhetskopieringar av data.
  6. Kommunikationsverktyg: Kommunikationsverktyg som videokonferenser, snabbmeddelanden och e-post är viktiga för att distansarbetare ska kunna kommunicera med kollegor, kunder och leverantörer. ERP-systemet bör integreras med dessa verktyg för att säkerställa sömlös kommunikation.

Sammanfattningsvis är distansarbete här för att stanna och företag måste anpassa sig till detta nya sätt att arbeta. Ett väldesignat och implementerat ERP-system kan ge det nödvändiga stödet för distansarbetare, vilket gör det möjligt för dem att arbeta effektivt och samarbeta oavsett var de befinner sig. Företag måste överväga nyckelfaktorerna ovan för att säkerställa att deras affärssystem är optimerat för distansarbete.

Följ oss på Facebook och kolla vår ERP systemet.

Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao