ERP för ett stort företag

Publicerad: 23.12.21WMS

Firmao ERP-system ökar avsevärt produktiviteten för anställda som inte längre behöver slösa tid och energi på beslut och åtgärder som framgångsrikt kan utföras av en dator. Kostnaderna som investeras i systemet betalar sig mycket snabbt och företaget fungerar mer effektivt.

En stor fördel med att implementera Firmao affärssystem är det faktum att tack vare det är all information om företagets verksamhet alltid uppdaterad och på ett ställe, tillgänglig från vilken enhet som helst.

Detta är en stor bekvämlighet, särskilt för företag där mobilitet är en nyckelfråga. Rapporter skapas snabbare, informationen uppdateras löpande och det är mycket mindre sannolikt att felaktiga beslut inträffar.

Firmao ERP-programvara för ett stort företag gör det möjligt att:

  • planerar företagets resurser,
  • styrprocesser för alla eller utvalda strukturer,
  • integrera enskilda avdelningar,
  • insamling av data och beställning av initierade processer,
  • effektivisera dokumentflödet,
  • övervakning av arbetsproduktiviteten,
  • arbetstidsadministration.

Hur förbereder man ett stort företag för systemimplementering?

Det första steget för att implementera Firmao ERP är pre-implementationsanalysen, under vilken företagets behov bestäms tillsammans med vår analytiker. Därefter skapas implementeringsprojektet. Implementeringen inkluderar teknisk installation och konfiguration, datamigrering, systemtestning och användarutbildning. Efter implementeringen av Firmao-systemet kan du räkna med omfattande teknisk support.

ERP påverkar effektiviteten i att hantera många processer i ett företag. Det kan vara ett ovärderligt hjälpmedel i affärsutveckling och dess popularitet växer hela tiden världen över. Optimering, datasynkronisering, automatisering och kostnadskontroll – du kan få allt detta i ett specialiserat program – Firmao.

Ta hand om ditt företag idag med Firmao ERP.

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Stödjer kunder i implementering och konfigurering av Firmao-systemet. Han har stor kunskap om CRM-system. Han samarbetar med kunder för att förstå deras behov och hjälpa till att anpassa systemet till deras specifika krav.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao