Vad är en Kanban Board?

Publicerad: 17.02.22Försäljning

I dagens snabba affärsmiljö är säljteam under konstant press att nå målen och sluta affärer. Detta kan leda till stress, utbrändhet och bristande produktivitet. Kanban board är ett visuellt projektledningsverktyg som kan hjälpa säljteam att uppnå ett tillstånd av Zen, genom att tillhandahålla ett tydligt, strukturerat och samarbetssätt för att hantera deras arbetsflöde.

Här är några sätt som Kanban-tavlan kan hjälpa säljteam att uppnå ett tillstånd av Zen:

  1. Visualisera arbetsflöde: Kanban board gör det möjligt för säljteam att visualisera sitt arbetsflöde genom att dela upp uppgifter i specifika steg, såsom prospektering, kvalificering och stängning. Detta hjälper teammedlemmar att förstå sin roll i processen och prioritera uppgifter därefter.
  2. Begränsa pågående arbete: Kanbans styrelse uppmuntrar säljteam att begränsa mängden pågående arbete vid varje given tidpunkt, vilket förhindrar att de känner sig överväldigade och stressade. Genom att fokusera på att slutföra pågående uppgifter innan de går vidare till nya, kan team uppnå en känsla av prestation och undvika utbrändhet.
  3. Samarbeta och kommunicera: Kanban-styrelsen uppmuntrar samarbete och kommunikation mellan teammedlemmar genom att de kan dela information, feedback och idéer i realtid. Detta hjälper team att arbeta tillsammans mer effektivt och främjar en känsla av lagarbete och delat ansvar.
  4. Kontinuerlig förbättring: Kanban board underlättar kontinuerliga förbättringar, genom att göra det möjligt för team att spåra sina framsteg och identifiera områden för förbättring. Genom att analysera sitt arbetsflöde och göra stegvisa förbättringar kan team uppnå ett tillstånd av Zen, genom att fokusera på ständiga förbättringar och tillväxt.
  5. Ansvarighet: Kanban-styrelsen tillhandahåller ett tydligt och transparent sätt att spåra framsteg och hålla teammedlemmar ansvariga för sina uppgifter. Detta hjälper till att säkerställa att alla arbetar mot samma mål och kan undvika konflikter och missförstånd.

Sammanfattningsvis är Kanban-brädet ett effektivt verktyg för säljteam att uppnå ett tillstånd av Zen, genom att tillhandahålla ett tydligt och strukturerat tillvägagångssätt för att hantera deras arbetsflöde. Genom att visualisera sitt arbetsflöde, begränsa pågående arbete, samarbeta och kommunicera, fokusera på ständiga förbättringar och hålla teammedlemmar ansvariga, kan säljteam uppnå en känsla av prestation, lagarbete och produktivitet.

Author Avatar Damian Janicki

Customer Success Manager. En expert med många års erfarenhet av kundservice. Firmao har inga hemligheter för honom. Tack vare kontinuerligt arbete med kunderna vet han mycket väl vilka problem företag står inför utan rätt mjukvara.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao