Vilka är de vanligaste orsakerna till fallande konverteringsfrekvens?

Publicerad: 17.11.22Försäljning

Konverteringsfrekvenser är ett avgörande mått i digital marknadsföring. De mäter andelen webbplatsbesökare som vidtar en önskad åtgärd, som att göra ett köp eller fylla i ett formulär. När konverteringsfrekvensen börjar sjunka kan det vara ett tecken på att något är fel med ett företags webbplats eller marknadsföringsstrategi. I den här artikeln kommer vi att utforska några av de vanligaste orsakerna till fallande konverteringsfrekvens.

Dålig webbdesign

En webbplats som är svår att navigera på, oattraktiv eller långsam att ladda kan avskräcka besökare från att vidta åtgärder. Se till att din webbplats har en användarvänlig design, är optimerad för mobila enheter och laddas snabbt.

Brist på tillit

Besökare kan tveka att vidta åtgärder om de inte litar på ett företag eller dess webbplats. Se till att din webbplats är säker, visar förtroendemärken och inkluderar kundrecensioner och vittnesmål.

Ineffektiv uppmaning

Om din webbplatss uppmaning är otydlig eller ineffektiv kanske besökarna inte vet vilken åtgärd de ska vidta eller tvekar att vidta åtgärder. Se till att din uppmaning är framträdande, tydlig och övertygande.

Dålig inriktning

Om din webbplats inte effektivt riktar sig till din ideala målgrupp, kan dina omvandlingsfrekvenser bli lidande. Granska din webbplatsanalys för att säkerställa att du attraherar rätt målgrupp och att dina meddelanden resonerar med dem.

Otillräcklig eller felaktig information

Besökare kan tveka att vidta åtgärder om de känner att de inte har tillräckligt med information om en produkt eller tjänst eller om informationen som tillhandahålls är felaktig eller vilseledande. Se till att din webbplats ger tydlig och korrekt information om dina produkter eller tjänster.

Konkurrenskraftig prissättning

Om dina priser är betydligt högre än dina konkurrenter kan besökarna tveka att göra ett köp. Se över din prisstrategi för att säkerställa att dina priser är konkurrenskraftiga och anpassade till industristandarder.

Tekniska problem

Tekniska problem, som trasiga länkar, långsamma laddningstider eller felmeddelanden, kan påverka konverteringsfrekvensen negativt. Övervaka din webbplats regelbundet för tekniska problem och lös dem snabbt.

Slutsats

Det finns många anledningar till att konverteringsfrekvensen kan sjunka, från dålig webbdesign till otillräcklig information och tekniska problem. Genom att regelbundet övervaka webbplatsens prestanda, testa olika strategier och ta itu med problem när de uppstår, kan företag förbättra sina omvandlingsfrekvenser och skapa större framgång i sina digitala marknadsföringsinsatser.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att öka din försäljning.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Rafał Namieciński

Verkställande direktör. Anger riktningen för Firmaos utveckling. Under hans ledning har Firmao CRM blivit ett av de ledande CRM-systemen i Polen. På bloggen delar han med sig av tankar om de senaste trenderna inom CRM-branschen, ger tips om implementering och användning av CRM-system.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao