Försäljningstratt – vad behöver du veta om det?

Publicerad: 24.08.22Försäljning
Sales funnel - what do you need to know about it?

En försäljningstratt är en visuell representation av stegen som är involverade i att förvandla en potentiell kund till en betalande kund. Överst i tratten har du en bred pool av potentiella kunder och längst ner har du de som har gjort ett köp. Att förstå försäljningstratten är avgörande för att identifiera vilka områden i din försäljningsprocess som behöver förbättras och optimera din försäljningsstrategi.

Försäljningskanalen är vanligtvis uppdelad i fyra steg: medvetenhet, intresse, beslut och handling. I medvetenhetsstadiet blir potentiella kunder medvetna om ditt varumärke eller produkt. I intressestadiet börjar de aktivt efterforska och överväga ditt erbjudande. I beslutsstadiet utvärderar de ditt erbjudande och jämför det med konkurrenterna. Slutligen, i handlingsstadiet, gör de ett köp.

För att optimera din försäljningstratt är det viktigt att spåra mätvärden i varje steg, som webbplatsbesök, öppningsfrekvens för e-post och konverteringsfrekvens. Ett verktyg för hantering av försäljningspipeline, till exempel ett CRM, kan hjälpa dig att hålla reda på varje leads framsteg och identifiera områden där leads kan fastna i tratten.

Genom att förstå försäljningstratten och identifiera förbättringsområden kan du utveckla en mer effektiv försäljningsstrategi och i slutändan öka dina intäkter.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att öka din försäljning.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Stödjer kunder i implementering och konfigurering av Firmao-systemet. Han har stor kunskap om CRM-system. Han samarbetar med kunder för att förstå deras behov och hjälpa till att anpassa systemet till deras specifika krav.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao