Stel eller flexibel försäljningsprocess?

Publicerad: 28.01.23Försäljning
Rigid or flexible sales process?

Försäljningsprocesser är viktiga för alla företag som vill sälja sina produkter eller tjänster effektivt. Försäljningsprocessen beskriver de steg som ett säljteam måste följa för att identifiera, engagera och avsluta affärer med potentiella kunder. I den här artikeln undersöker vi fördelarna och nackdelarna med både stela och flexibla försäljningsprocesser och hjälper dig att avgöra vilket tillvägagångssätt som är bäst för ditt företag.

Rigid försäljningsprocess

En stel säljprocess är en steg-för-steg-strategi som säljteam följer för att engagera och sluta affärer med kunder. Detta tillvägagångssätt innebär att följa en uppsättning fördefinierade steg och procedurer som säljarna måste följa för att säkerställa konsekvens och förutsägbarhet i försäljningsprocessen.

Fördelar:

 • Konsistens: En stel säljprocess säkerställer att säljarna följer ett konsekvent förhållningssätt till försäljning, vilket kan hjälpa till att effektivisera säljprocessen och förbättra effektiviteten.
 • Förutsägbarhet: En stel säljprocess kan ge en tydlig färdplan för säljare, som kan hjälpa dem att förutse kundbehov och övervinna invändningar.
 • Skalbarhet: En stel säljprocess kan enkelt replikeras över olika säljteam och regioner, vilket gör det lättare att skala dina försäljningsinsatser när ditt företag växer.

Nackdelar:

 • Brist på flexibilitet: En stel säljprocess kan vara för stel, vilket gör det svårt för säljare att anpassa sig till förändrade kundbehov eller marknadsförhållanden.
 • Brist på kreativitet: En stel säljprocess kan kväva kreativitet och innovation, vilket gör det svårt för säljare att tänka utanför ramarna och komma på nya och kreativa sätt att engagera kunder.
 • Kundupplevelse: En stel säljprocess kan skapa en negativ kundupplevelse om säljarna är alltför fokuserade på att följa stegen snarare än att lyssna på och möta kundernas behov.

Flexibel försäljningsprocess

En flexibel försäljningsprocess är ett mer flytande förhållningssätt till försäljning som gör det möjligt för säljare att anpassa sig till förändrade kundbehov och marknadsförhållanden. Detta tillvägagångssätt innebär att förse säljarna med riktlinjer och bästa praxis men ge dem friheten att anpassa och förnya sig efter behov.

Fördelar:

 • Flexibilitet: En flexibel försäljningsprocess gör det möjligt för säljare att anpassa sig till förändrade kundbehov och marknadsförhållanden, vilket kan bidra till att förbättra kundernas engagemang och omvandlingsfrekvens.
 • Kreativitet: En flexibel försäljningsprocess uppmuntrar kreativitet och innovation, vilket kan hjälpa säljare att tänka utanför ramarna och komma på nya och kreativa sätt att engagera kunder.
 • Kundupplevelse: En flexibel försäljningsprocess kan bidra till att skapa en positiv kundupplevelse genom att låta säljarna fokusera på att möta kundernas behov snarare än att följa en stel process.

Nackdelar:

 • Inkonsekvens: En flexibel säljprocess kan leda till inkonsekvens i säljprocessen, vilket gör det svårt att replikera framgång mellan olika säljteam och regioner.
 • Komplexitet: En flexibel försäljningsprocess kan vara mer komplex, vilket gör det svårare för säljare att följa och för chefer att spåra och mäta resultat.
 • Brist på struktur: En flexibel försäljningsprocess kan sakna struktur, vilket gör det svårare för säljare att hålla sig på rätt spår och se till att de uppfyller nyckeltal.

Slutsats

Sammanfattningsvis har både stela och flexibla försäljningsprocesser sina fördelar och nackdelar. En stel säljprocess kan ge konsekvens och förutsägbarhet men kan vara för stel och sakna kreativitet. En flexibel försäljningsprocess kan ge flexibilitet och uppmuntra kreativitet men kan vara för komplex och sakna struktur. I slutändan kommer det bästa tillvägagångssättet att bero på ditt företags behov och mål. En kombination av båda tillvägagångssätten kan vara den bästa lösningen, vilket ger ett strukturerat ramverk som möjliggör flexibilitet och kreativitet.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att öka din försäljning.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Stödjer kunder i implementering och konfigurering av Firmao-systemet. Han har stor kunskap om CRM-system. Han samarbetar med kunder för att förstå deras behov och hjälpa till att anpassa systemet till deras specifika krav.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao