Kunder efter pandemi

Publicerad: 06.04.21Försäljning

Pandemin har medfört betydande förändringar i konsumentbeteendet. Företag måste anpassa sig till dessa förändringar för att behålla kunder och attrahera nya. Här är några tips om hur man "bitar" en post-pandemisk kund:

  1. Vara rörlig: Kunderna har vant sig vid den flexibilitet som pandemin har medfört. Företag som erbjuder flexibla lösningar som onlinebeställning, upphämtning och leverans kommer att sticka ut.
  2. Håll kommunikationen öppen: Att upprätthålla öppna kommunikationskanaler med kunderna är viktigt i den post-pandemiska världen. Företag bör se till att de har en stark onlinenärvaro, inklusive sociala medier, e-post och chatbots.
  3. Prioritera säkerhet: Hälso- och säkerhetsproblem är fortfarande vanliga och kunderna letar efter företag som prioriterar sin säkerhet. Företag bör fortsätta att implementera säkerhetsåtgärder som regelbunden sanering och social distansering.
  4. Anpassa upplevelser: Personalisering är nyckeln till att behålla kunder. Företag bör utnyttja data från sina CRM-system för att erbjuda personliga upplevelser, såsom riktade marknadsföringskampanjer, personliga rekommendationer och skräddarsydda erbjudanden.
  5. Erbjudandets värde: Kunder är mer medvetna om sina utgifter efter pandemin. Företag som erbjuder värde, såsom rabatter och lojalitetsprogram, kommer att sticka ut.

Sammanfattningsvis kommer företag som prioriterar flexibilitet, kommunikation, säkerhet, personalisering och värde att vara bättre rustade att "bita" den post-pandemiska kunden.

Author Avatar Rafał Namieciński

Verkställande direktör. Anger riktningen för Firmaos utveckling. Under hans ledning har Firmao CRM blivit ett av de ledande CRM-systemen i Polen. På bloggen delar han med sig av tankar om de senaste trenderna inom CRM-branschen, ger tips om implementering och användning av CRM-system.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao