Omvandlingsfrekvensoptimering, hur gör man det?

Publicerad: 22.11.09Försäljning
Conversion rate optimization, how to do it?

Omvandlingsfrekvensoptimering (CRO) är processen att öka andelen webbplatsbesökare som vidtar en önskad åtgärd, som att göra ett köp, fylla i ett formulär eller prenumerera på ett nyhetsbrev. CRO är viktigt för företag som vill förbättra sin onlinenärvaro och öka sina intäkter.

I den här artikeln kommer vi att utforska hur man optimerar omvandlingsfrekvensen med hjälp av fem nyckelsteg.

Identifiera dina mål

Det första steget i konverteringsoptimering är att identifiera dina mål. Detta innebär att definiera den specifika åtgärd du vill att besökarna ska vidta på din webbplats, som att göra ett köp, fylla i ett formulär eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Genom att identifiera dina mål kan du skapa ett fokuserat och målinriktat förhållningssätt till CRO.

Analysera din webbplats

Nästa steg är att analysera din webbplats för att identifiera eventuella hinder eller problem som kan hindra besökare från att vidta önskad åtgärd. Detta innebär att titta på webbplatsstatistik, såsom avvisningsfrekvens, tid på webbplatsen och klickfrekvens, samt att utföra användartester och undersökningar för att få feedback från besökarna.

Utveckla en hypotes

När du har identifierat problemen på din webbplats är nästa steg att ta fram en hypotes för hur du ska lösa dem. Detta innebär att skapa en hypotes som beskriver hur en specifik förändring av din webbplats, såsom en omdesign, ny kopia eller förbättrad navigering, kommer att förbättra din omvandlingsfrekvens.

Testa din hypotes

Det fjärde steget är att testa din hypotes genom att utföra ett A/B-test. Detta innebär att skapa två versioner av din webbplats, en med den ursprungliga designen och en med de föreslagna ändringarna, och slumpmässigt dirigera besökare till varje version. Genom att jämföra resultaten kan du avgöra vilken version som är mer effektiv för att uppnå dina mål.

Implementera och övervaka

Det sista steget är att implementera ändringarna baserat på resultaten av ditt A/B-test och övervaka resultaten. Detta innebär att spåra webbplatsstatistik och utföra ytterligare tester efter behov för att kontinuerligt förbättra din omvandlingsfrekvens.

Slutsats

Optimering av omvandlingsfrekvens är en viktig process för företag som vill förbättra sin onlinenärvaro och öka sina intäkter. Genom att följa dessa fem nyckelsteg för att identifiera dina mål, analysera din webbplats, utveckla en hypotes, testa din hypotes och implementera och övervaka förändringarna, kan företag förbättra sin omvandlingsfrekvens och uppnå önskade resultat. CRO är en pågående process, och genom att kontinuerligt testa och förfina ditt tillvägagångssätt kan du uppnå varaktig framgång och tillväxt för ditt företag.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att öka din försäljning.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Stödjer kunder i implementering och konfigurering av Firmao-systemet. Han har stor kunskap om CRM-system. Han samarbetar med kunder för att förstå deras behov och hjälpa till att anpassa systemet till deras specifika krav.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao