Vanliga försäljningsmisstag och hur man undviker dem

Publicerad: 07.09.22Försäljning
"I'm calling to present an offer" - sales mistakes!

Försäljningsvärlden kan vara ett slagfält. Du har dina kvoter att uppfylla, dina mål att nå och en konstant ström av potentiella kunder att navigera. I denna tryckkokare kan även den mest rutinerade säljaren göra misstag. Men frukta inte, säljare! Genom att känna igen vanliga fallgropar kan du vässa dina färdigheter och förvandla dessa nära misstag till slutna affärer.

Här är några av de största misstag som säljare gör och hur du kan undvika dem

  • Feature Frenzy: Har du någonsin fastnat i en monolog om din produkts fantastiska egenskaper? Kunder bryr sig mer om vad din produkt gör för dem. Fokusera på fördelarna – hur din produkt löser deras problem och gör deras liv enklare.
  • Monopolisaren: Säljsamtal är en dubbelriktad gata. Att prata länge om din produkt kan verka imponerande, men det kväver kommunikationen. Ställ frågor, lyssna aktivt på deras behov och skräddarsy din pitch därefter.
  • Värdevakuumet: Priset är viktigt, men det borde inte vara det första du diskuterar. Fastställ istället värdet som din produkt erbjuder. När kunder förstår den positiva effekten på deras verksamhet blir priset en sekundär faktor.
  • Löften, löften: Översälj inte dig själv. Håll dig till vad din produkt eller tjänst realistiskt kan leverera. Brutna löften urholkar förtroendet och skadar ditt rykte.
  • Kvalifikationsproblem: Alla leads skapas inte lika. Att slösa tid på okvalificerade prospekt hindrar dina ansträngningar. Kvalificera leads i förväg för att säkerställa att de passar bra för det du erbjuder.
  • Uppföljande fumble: Försäljningen är inte över efter handskakningen. Att följa upp efter den första interaktionen visar din uppmärksamhet och professionalism. En vältajmad uppföljning kan knuffa tveksamma kunder till ett beslut.

Genom att undvika dessa misstag kan du förändra din försäljningsstrategi. Kom ihåg att framgångsrika säljare är problemlösare, inte produktpådrivare. Fokusera på att bygga relationer, förstå kundernas behov och visa upp det värde du tillför. Genom att använda detta kundcentrerade tillvägagångssätt kommer du att vara på god väg mot försäljningsframgång.

Author Avatar Damian Janicki

Customer Success Manager. En expert med många års erfarenhet av kundservice. Firmao har inga hemligheter för honom. Tack vare kontinuerligt arbete med kunderna vet han mycket väl vilka problem företag står inför utan rätt mjukvara.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao