Vad är negativa sökord i Google Ads?

Publicerad: 20.02.23Marknadsföring
What are negative keywords in Google Ads and how can they save you time?

Negativa sökord är en nyckelaspekt i Google Ads-kampanjer som kan hjälpa företag att spara tid och förbättra relevansen av sina annonser. I den här artikeln kommer vi att utforska vad negativa sökord är och hur de kan användas effektivt i Google Ads-kampanjer.

Vad är negativa sökord?

Negativa sökord är sökord som utesluts från en annonskampanj. Genom att lägga till negativa sökord i en kampanj kan företag förhindra att deras annonser visas i sökningar som inte är relevanta för deras produkter eller tjänster. Detta hjälper till att säkerställa att annonser endast visas för användare som sannolikt är intresserade av vad företaget har att erbjuda.

Om ett företag till exempel säljer exklusiva klockor kan de lägga till "billiga" och "prisvärda" som negativa sökord. Detta kommer att förhindra att deras annonser visas i sökningar efter "billiga klockor" eller "prisvärda klockor", vilket sannolikt inte leder till omvandlingar för företaget.

Hur kan negativa sökord spara tid?

Negativa sökord kan spara tid för företag genom att förhindra att deras annonser visas i irrelevanta sökningar. Detta kan bidra till att minska antalet klick och visningar på annonserna, samt förbättra kvaliteten på trafiken som annonserna genererar. Genom att fokusera på mer relevanta sökningar kan företag förbättra sina klickfrekvenser, konverteringsfrekvenser och total avkastning på investeringen.

Dessutom kan negativa sökord hjälpa företag att effektivisera sin kampanjhantering. Genom att identifiera och lägga till negativa sökord kan företag säkerställa att deras annonskampanjer är fokuserade på sin målgrupp och de sökord som är mest relevanta för deras produkter eller tjänster. Detta kan hjälpa till att förenkla kampanjhanteringen och minska den tid och resurser som krävs för att övervaka och optimera kampanjen.

Bästa metoder för att använda negativa sökord i Google Ads

  1. Undersök dina sökord: Gör en grundlig sökordsundersökning för att identifiera potentiella negativa sökord. Detta kan inkludera sökord som är irrelevanta, för breda eller för generiska.
  2. Analysera din kampanjdata: Analysera din kampanjdata för att identifiera sökord som genererar irrelevant trafik eller klick av låg kvalitet. Använd denna information för att identifiera potentiella negativa sökord.
  3. Lägg till negativa sökord: Lägg till negativa sökord i din kampanj genom att ange dem på fliken "Negativa sökord" i ditt Google Ads-konto. Du kan lägga till negativa sökord på kampanj- eller annonsgruppsnivå.
  4. Övervaka och optimera: Övervaka dina kampanjresultat regelbundet för att identifiera nya negativa sökord som kan läggas till eller befintliga negativa sökord som kan tas bort. Optimera din kampanj regelbundet för att förbättra dess prestanda och avkastning på investeringen.

Slutsats

Negativa sökord är en viktig aspekt av Google Ads-kampanjer som kan hjälpa företag att spara tid och förbättra relevansen av sina annonser. Genom att identifiera och lägga till negativa sökord kan företag förhindra att deras annonser visas i irrelevanta sökningar och förbättra kvaliteten på trafiken som genereras av deras kampanjer. Negativa sökord kan också hjälpa till att effektivisera kampanjhanteringen och minska den tid och resurser som krävs för att övervaka och optimera kampanjen. Kom ihåg att göra en noggrann sökordsundersökning, analysera din kampanjdata, lägga till negativa sökord och övervaka och optimera din kampanj regelbundet för att säkerställa dess framgång.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din marknadsföring.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao