Tips och tricks för att skapa ett nyhetsbrev

Publicerad: 23.12.21Marknadsföring

Avsändaren och ämnesraden för ett nyhetsbrev är två kritiska element som kan avgöra om nyhetsbrevet öppnas och läses av mottagaren eller inte. I den här artikeln kommer vi att diskutera betydelsen av avsändaren och ämnesraden i ett nyhetsbrev och hur man gör dem effektiva.

Avsändarens betydelse

Avsändaren av ett nyhetsbrev bör vara en igenkännbar och pålitlig källa för mottagaren. Detta kan inkludera företagets namn, ett välkänt varumärke eller branschfigur eller en specifik individ inom företaget. Avsändaren spelar en avgörande roll för att skapa förtroende och trovärdighet hos mottagaren, vilket kan öka sannolikheten för att nyhetsbrevet öppnas och läses.

Tips till avsändaren

  1. Använd ett igenkännligt och pålitligt namn eller varumärke.
  2. Använd konsekvent samma avsändarnamn och e-postadress för varje nyhetsbrev.
  3. Anpassa avsändarens namn för att lägga till en mänsklig touch.

Ämnesradens betydelse

Ämnesraden är det första som mottagaren ser när nyhetsbrevet kommer till sin inkorg. Det ska vara kort, uppmärksammat och ge en tydlig indikation på vad nyhetsbrevet innehåller. En välarbetad ämnesrad kan öka öppningshastigheten för nyhetsbrevet och uppmuntra mottagarna att engagera sig i innehållet.

Tips för ämnesraden

  1. Håll det kort och koncist (mindre än 50 tecken).
  2. Använd handlingsinriktat språk för att uppmuntra engagemang.
  3. Använd anpassning för att göra ämnesraden mer relevant för mottagaren.
  4. Använd siffror eller statistik för att ge en tydlig indikation på innehållet.
  5. Undvik att använda ord eller fraser som utlöser skräppost, som "gratis" eller "begränsat erbjudande".
  6. Testa olika ämnesrader för att se vad som fungerar bäst för din publik.

Sammanfattningsvis är avsändaren och ämnesraden för ett nyhetsbrev två kritiska element som kan avgöra om nyhetsbrevet öppnas och läses av mottagaren eller inte. Avsändaren ska vara en igenkännbar och pålitlig källa, medan ämnesraden ska vara kort, fånga uppmärksamhet och ge en tydlig indikation på nyhetsbrevets innehåll. Genom att följa dessa tips kan företag öka öppningshastigheten och engagemanget för sina nyhetsbrev, vilket leder till ökat kundengagemang och lojalitet.

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Stödjer kunder i implementering och konfigurering av Firmao-systemet. Han har stor kunskap om CRM-system. Han samarbetar med kunder för att förstå deras behov och hjälpa till att anpassa systemet till deras specifika krav.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao