Varumärkesbyte online. Vilka är riskerna?

Publicerad: 16.10.22Marknadsföring
Online brand rebranding. What are the risks?

Att byta varumärke online, eller att ändra utseendet, känslan och budskapen för ett varumärkes onlinenärvaro, är ett betydande åtagande som kräver noggrann planering och övervägande. Även om byte av varumärke kan hjälpa till att fräscha upp ett varumärke och öka engagemanget med kunderna, innebär också ett antal risker som måste hanteras noggrant.

I den här artikeln kommer vi att utforska de viktigaste riskerna förknippade med varumärkesbyte online och ge tips för att hantera dessa risker.

Att förlora varumärkeskännedom och lojalitet

En av de främsta riskerna med varumärkesbyte online är att förlora varumärkeskännedom och lojalitet. Om varumärkesbytet är för drastiskt, kanske kunderna inte känner igen varumärket eller kan bli förvirrade över vad varumärket står för. Detta kan leda till förlust av förtroende och lojalitet och potentiellt driva bort kunder.

För att hantera denna risk bör varumärken noggrant överväga omfattningen av ommärkningen och se till att eventuella förändringar är förenliga med varumärkets kärnvärden och budskap. Det kan också vara till hjälp att kommunicera förändringarna till kunderna och ge sammanhang för omprofileringen.

Tekniska problem och webbstopp

Varumärkesbyte online innebär vanligtvis uppdatering av varumärkets webbplats och andra onlinetillgångar, vilket kan leda till tekniska problem och nedtid för webbplatsen. Om webbplatsen inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt kan kunderna bli frustrerade och söka sig till konkurrenter.

För att hantera denna risk bör varumärken planera för webbstopptid och tekniska problem i förväg, och arbeta med ett pålitligt webbutvecklingsteam för att säkerställa att webbplatsen uppdateras och testas noggrant innan omprofileringen lanseras.

Negativ feedback och kritik

Varumärkesbyte online kan också generera negativ feedback och kritik från kunder, särskilt om förändringarna ses som onödiga eller inte är i linje med varumärkets värderingar. Negativ feedback och kritik kan skada varumärkets rykte och leda till förlust av förtroende och lojalitet.

För att hantera denna risk bör varumärken vara förberedda på negativ feedback och kritik och ha en plan på plats för att svara på den. Det kan också vara till hjälp att engagera sig med kunder och be om feedback under hela omprofileringsprocessen för att säkerställa att ändringarna tas emot väl.

Förlorar sökmotorranking

Varumärkesbyte online kan också ha en negativ inverkan på sökmotorernas ranking, eftersom sökmotorer kan ta tid att indexera och rangordna den uppdaterade webbplatsen och onlinetillgångarna. Detta kan leda till en tillfällig förlust av synlighet och trafik, vilket kan vara skadligt för varumärkets onlinenärvaro.

För att hantera denna risk bör varumärken arbeta med ett erfaret SEO-team för att säkerställa att omprofileringen genomförs på ett sätt som minimerar påverkan på sökmotorernas ranking. Detta kan innefatta uppdatering av metadata och andra tekniska SEO-element och implementering av en omfattande innehållsstrategi.

Slutsats

Varumärkesbyte online kan vara ett kraftfullt sätt att fräscha upp ett varumärkes onlinenärvaro och engagera sig med kunder, men det innebär också ett antal risker som måste hanteras noggrant. Genom att överväga riskerna och planera för dem i förväg kan varumärken framgångsrikt navigera i rebrandingprocessen och uppstå med en starkare, mer effektiv onlinenärvaro.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din marknadsföring.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Stödjer kunder i implementering och konfigurering av Firmao-systemet. Han har stor kunskap om CRM-system. Han samarbetar med kunder för att förstå deras behov och hjälpa till att anpassa systemet till deras specifika krav.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao