Hur beräknar man NPS?

Publicerad: 23.02.06Marknadsföring
How to calculate NPS?

Net Promoter Score (NPS) är ett brett använda mått för att mäta kundnöjdhet och lojalitet. Den beräknas baserat på svaren på en enda fråga: "Hur sannolikt är det att du rekommenderar vår produkt/tjänst till en vän eller kollega?" I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man beräknar NPS.

Steg 1: Ställ NPS-frågan

För att beräkna NPS måste du ställa NPS-frågan till dina kunder. Frågan ställs vanligtvis på en skala från 0-10, där 0 är "Inte alls troligt" och 10 är "Extremt troligt". Du kan ställa frågan genom en enkät eller feedbackformulär, eller under en interaktion med din kund.

Steg 2: Kategorisera svar

När du har samlat in svaren måste du kategorisera dem i tre grupper:

  • Promoters: kunder som svarat med 9 eller 10 poäng. Dessa kunder är sannolikt lojala och entusiastiska över din produkt/tjänst och är mer benägna att rekommendera den till andra.
  • Passiv: kunder som svarat med 7 eller 8. Dessa kunder är neutrala till din produkt/tjänst och kanske rekommenderar den till andra.
  • Detractors: kunder som svarade med poängen 0-6. Dessa kunder är missnöjda med din produkt/tjänst och kommer sannolikt inte att rekommendera den till andra.

Steg 3: Beräkna NPS

För att beräkna NPS, subtrahera procentandelen belackare från procentandelen promotorer. Formeln är:

NPS = % Promoters – % Detractors

Till exempel, om 50% av dina kunder är promotorer och 20% är negativa, skulle din NPS vara 30 (50-20).

Steg 4: Tolka resultaten

NPS-skalan sträcker sig från -100 till +100. En positiv NPS indikerar att fler kunder är promotorer än negativa, medan en negativ NPS indikerar motsatsen. En NPS på 0 betyder att det finns lika många promotorer och detractors.

En hög NPS indikerar att dina kunder är mycket nöjda med din produkt/tjänst och sannolikt kommer att rekommendera den till andra. En låg NPS indikerar att det finns problem med din produkt/tjänst som måste åtgärdas för att förbättra kundnöjdhet och lojalitet.

Slutsats

Sammanfattningsvis är att beräkna NPS ett enkelt och effektivt sätt att mäta kundnöjdhet och lojalitet. Genom att ställa NPS-frågan, kategorisera svar, beräkna NPS och tolka resultat kan du få värdefulla insikter om hur dina kunder uppfattar din produkt/tjänst och vidta åtgärder för att förbättra kundnöjdheten och lojalitet.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din marknadsföring.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Rafał Namieciński

Verkställande direktör. Anger riktningen för Firmaos utveckling. Under hans ledning har Firmao CRM blivit ett av de ledande CRM-systemen i Polen. På bloggen delar han med sig av tankar om de senaste trenderna inom CRM-branschen, ger tips om implementering och användning av CRM-system.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao