Skrivbordsforskning: vad är det?

Publicerad: 14.08.22Marknadsföring
Desk research what it is - more about this research method

Desk research, även känd som sekundär forskning, är en forskningsmetod som går ut på att samla in och analysera befintlig data och information från olika källor. Detta kan inkludera data från publicerade rapporter, akademiska tidskrifter, onlinedatabaser och andra allmänt tillgängliga källor.

Den främsta fördelen med skrivbordsforskning är att det ofta är snabbare och billigare än att genomföra primärforskning, såsom undersökningar eller intervjuer. Skrivbordsforskning kan ge en mängd information om ett brett spektrum av ämnen och kan användas för att informera beslutsfattande inom en mängd olika branscher och områden.

För att utföra effektiv skrivbordsforskning är det viktigt att först identifiera forskningsfrågan eller ämnet och sedan fastställa de mest relevanta informationskällorna. Det kan handla om att utföra nyckelordssökningar i onlinedatabaser eller manuellt granska publicerade rapporter och andra dokument.

När relevant data har samlats in är det viktigt att analysera och utvärdera informationen för att säkerställa dess relevans och tillförlitlighet. Det kan handla om att jämföra och kontrastera data från olika källor, identifiera mönster och trender och dra slutsatser utifrån tillgängliga data.

Sammantaget är desk research en värdefull forskningsmetod som kan ge viktiga insikter och information för beslutsfattande. Genom att noggrant välja ut och analysera befintlig data kan forskare få en djupare förståelse för komplexa ämnen och fatta mer välgrundade beslut.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din marknadsföring.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao