5 copywriting misstag som förstör konverteringar

Publicerad: 17.03.23Marknadsföring
5 copywriting mistakes that ruin conversions

Copywriting är en viktig del av alla framgångsrika digitala marknadsföringskampanjer. Genom att skapa övertygande och engagerande kopior kan företag attrahera och konvertera potentiella kunder, vilket i slutändan driver intäkter och tillväxt. Men även små copywriting misstag kan ha en betydande inverkan på omvandlingar och spåra ur även de bäst planerade marknadsföringskampanjerna. I den här artikeln kommer vi att diskutera fem vanliga copywriting misstag som kan förstöra konverteringar och hur de relaterar till lead management och lead managementprocessen.

1. Brist på tydlighet

Ett av de vanligaste copywriting-misstagen är otydlighet. När du skriver kopia är det viktigt att vara tydlig och koncis, förklara vad produkten eller tjänsten är och hur den gynnar kunden. En förvirrande eller tvetydig kopia kan leda till förvirring och frustration för potentiella potentiella kunder, vilket får dem att överge leadhanteringsprocessen och leta någon annanstans.

2. Fokusera på funktioner istället för fördelar

Ett annat vanligt copywriting misstag är att fokusera för mycket på produktegenskaper snarare än fördelar. Även om det är viktigt att lyfta fram de unika egenskaperna hos en produkt eller tjänst, är det lika viktigt att förklara hur dessa funktioner gynnar kunden. Genom att fokusera på fördelar kan företag tilltala känslor och behov hos potentiella potentiella kunder, vilket gör dem mer benägna att konvertera.

3. Tar inte upp smärtpunkter

Ett tredje copywriting misstag som kan förstöra konverteringar är att inte ta itu med smärtpunkterna för potentiella leads. Smärtpunkter är de specifika problem eller utmaningar som potentiella leads möter, och genom att ta itu med dessa smärtpunkter i kopia kan företag visa hur deras produkt eller tjänst kan lösa dessa problem. Att misslyckas med att ta itu med smärtpunkter kan leda till att potentiella leads inte ser produktens eller tjänstens relevans för deras behov.

4. Överanvändning av jargong och tekniska villkor

Att använda jargong och tekniska termer är ett annat vanligt copywriting misstag som kan hindra konverteringar. Även om jargong och tekniska termer kan vara bekanta för företag, kanske de inte är bekanta för potentiella potentiella kunder, vilket leder till förvirring och ointresse. Istället bör företag använda ett tydligt, lättförståeligt språk som är tillgängligt för alla.

5. Brist på övertalning

Det sista copywriting misstaget som kan förstöra konverteringar är bristen på övertalning. Copywriting bör vara övertygande och tilltala potentiella leads känslor, behov och önskemål. Genom att använda ett övertygande språk kan företag övertyga potentiella potentiella kunder om att deras produkt eller tjänst är den bästa lösningen på deras problem, vilket i slutändan leder till konverteringar.

Hur copywriting misstag relaterar till leadshantering

Alla dessa fem copywriting misstag relaterar till lead management och lead managementprocessen. Genom att till exempel inte ta itu med smärtpunkter kan företag gå miste om värdefulla leads som inte är medvetna om relevansen av deras produkt eller tjänst. På samma sätt kan en brist på övertalning leda till att potentiella leads inte ser värdet i produkten eller tjänsten, vilket leder till att de överger leadshanteringsprocessen.

Slutsats

Sammanfattningsvis är copywriting en kritisk del av digital marknadsföring, och även små misstag kan ha en betydande inverkan på konverteringar. Genom att undvika vanliga copywriting misstag som otydlighet, fokusera på funktioner istället för fördelar, inte ta itu med smärtpunkter, överanvändning av jargong och tekniska termer och bristande övertalning, kan företag förbättra sin kopia och få fler konverteringar. Genom att införliva dessa bästa praxis i sin leadshanteringsprocess kan företag attrahera och konvertera fler leads, vilket i slutändan driver tillväxt och intäkter.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din marknadsföring.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao