Varför föredrar vi att arbeta med kompetenta rackare

Publicerad: 30.06.22Förvaltning
Why do we prefer to work with competent rascals

Begreppet "kompetenta rackare" syftar på individer som besitter hög kompetens men ägnar sig åt oetiskt eller bedrägligt beteende på arbetsplatsen. Även om vissa människor kanske tror att arbete med kompetenta rackare kan leda till framgång, kan detta tänkesätt i slutändan få negativa konsekvenser för individer och organisationer.

Forskning har visat att individer som ägnar sig åt oetiskt beteende, även om de har höga kompetensnivåer, i slutändan kan skada en organisations framgång och rykte. Sådant beteende kan leda till juridiska och ekonomiska konsekvenser, samt skada förtroendet och moralen hos anställda och intressenter.

Att arbeta med kompetenta rackare kan dessutom skapa en giftig arbetsmiljö som undergräver samarbete, kommunikation och lagarbete. I en sådan miljö kan individer känna sig tvungna att engagera sig i oetiskt beteende för att hålla jämna steg med sina kollegor, vilket skapar en kultur av rädsla och misstro.

Däremot kan prioritering av integritet och etiskt beteende leda till långsiktig framgång för individer och organisationer. Forskning har visat att företag med en stark etisk kultur tenderar att överträffa sina kollegor, medan individer som prioriterar integritet är mer benägna att bli framgångsrika i sina karriärer och privatliv.

Sammanfattningsvis, även om idén om att arbeta med kompetenta rackare kan verka tilltalande på kort sikt, kan det i slutändan leda till negativa konsekvenser för individer och organisationer. Det är avgörande att prioritera etiskt beteende och integritet på arbetsplatsen för att skapa en hållbar och framgångsrik arbetsmiljö.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din ledning i ditt företag.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Rafał Namieciński

Verkställande direktör. Anger riktningen för Firmaos utveckling. Under hans ledning har Firmao CRM blivit ett av de ledande CRM-systemen i Polen. På bloggen delar han med sig av tankar om de senaste trenderna inom CRM-branschen, ger tips om implementering och användning av CRM-system.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao