Vad är ROI – definition

Publicerad: 30.05.22Förvaltning
What is ROI – definition

ROI, eller Return on Investment, är ett finansiellt mått som används för att mäta en investerings lönsamhet i förhållande till mängden investerade pengar. Det uttrycks i procent och används för att utvärdera hur framgångsrik en investering är.

Formeln för att beräkna ROI är:

ROI = (Nettovinst / investeringskostnad) x 100%

Nettovinsten beräknas genom att subtrahera den totala investeringskostnaden från de totala intäkterna från investeringen. Investeringskostnaden inkluderar alla kostnader förknippade med investeringen, inklusive inköpspris, installation, underhåll och eventuella andra utgifter.

ROI är ett användbart verktyg för företag och investerare för att fastställa lönsamheten för ett projekt eller en investering. Det hjälper företag att fatta välgrundade beslut om var de ska investera sina resurser och att utvärdera framgången för sina investeringar. En hög ROI indikerar att investeringen är lönsam, medan en låg ROI antyder att investeringen inte genererar tillräckligt med intäkter för att motivera kostnaden.

Även om ROI är ett viktigt mått, bör det inte vara den enda faktorn i beslutsfattande. Andra faktorer som risk, alternativkostnad och långsiktig påverkan bör också beaktas vid utvärdering av en investering. Ändå är ROI fortfarande en nyckelindikator på ekonomisk framgång för både företag och investerare.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din ledning i ditt företag.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Damian Janicki

Customer Success Manager. En expert med många års erfarenhet av kundservice. Firmao har inga hemligheter för honom. Tack vare kontinuerligt arbete med kunderna vet han mycket väl vilka problem företag står inför utan rätt mjukvara.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao