Vad är kriskommunikation?

Publicerad: 11.01.23Förvaltning
What is crisis communication

Kriskommunikation är praxis att kommunicera med intressenter och allmänheten under en kris eller nödsituation. Målet med kriskommunikation är att hantera informationsflödet och skydda organisationens rykte.

Kriskommunikation involverar en rad aktiviteter, inklusive planering, förberedelser och respons. Organisationer måste ha en kriskommunikationsplan på plats som beskriver viktiga intressenter, kommunikationskanaler och förfaranden för att reagera på kriser. Denna plan bör ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den är effektiv och relevant.

I en krissituation är effektiv kommunikation avgörande. Organisationer måste vara transparenta och ärliga i sin kommunikation och tillhandahålla korrekt och aktuell information till intressenter och allmänheten. De måste också vara beredda att ta upp frågor och bekymmer från allmänheten och media.

Kriskommunikation kan hjälpa organisationer att hantera effekterna av en kris och skydda deras rykte. Genom att kommunicera effektivt och proaktivt kan organisationer bygga förtroende och trovärdighet med intressenter och mildra de negativa effekterna av en kris.

Sammantaget är kriskommunikation en viktig komponent i varje organisations riskhanteringsstrategi. Genom att planera i förväg och vara beredda att kommunicera effektivt i en kris kan organisationer skydda sitt rykte och minimera inverkan av en kris på deras verksamhet.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din ledning i ditt företag.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Rafał Namieciński

Verkställande direktör. Anger riktningen för Firmaos utveckling. Under hans ledning har Firmao CRM blivit ett av de ledande CRM-systemen i Polen. På bloggen delar han med sig av tankar om de senaste trenderna inom CRM-branschen, ger tips om implementering och användning av CRM-system.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao