Screen Network – hur CRM-systemet underlättade handlarnas dagliga arbete

Publicerad: 22.08.09Förvaltning
Screen Network - how the Firmao system facilitated the daily work of traders

Har du undrat hur ledningen av ett företag förändras med Firmao-systemet? Kommer införandet av systemet till ditt företag verkligen att påskynda din verksamhet? Se hur arbetet på Screen Network har förbättrats efter implementeringen av Firmao-systemet.

Av följande artikel får du lära dig bl.a. vilka funktioner som är avgörande i det dagliga arbetet för en säljare med systemet, och vad som gör arbetet mycket mer effektivt med Firmao-systemet.

Vad handlar Screen Networks verksamhet om?

Till att börja med är det värt att karakterisera det nämnda företagets verksamhet. Vilka funktioner i systemet som är särskilt användbara beror till stor del på de dagliga arbetsuppgifterna för företaget i fråga.

Screen Network är marknadsledare inom Digital Out of Home, modern kommunikation i stadsrum. De hanterar landets största nätverk (över 20 000 skärmar), som fungerar under ett enda integrerat IT-system. Varje dag når meddelandena som visas på Screen Networks skärmar mer än 6 miljoner människor, och når 6 av 10 polacker som är borta från hemmet.

De är specialiserade på att implementera innovativa, prisbelönta Digital OOH-kampanjer, storformat LED-skärmar och gardiner placerade i centrala storstäder, samt skärmar i köpcentra, gym, tågstationer eller flygplatser över hela landet.

Problem i det dagliga arbetet för Screen Network-säljare

Kunden letade efter ett system för att organisera säljarnas arbete och göra det lättare för dem att registrera kontakter. Medarbetarna började gå in i kunder och schemalägga kontakter med dem i form av arbetsuppgifter. Det visade sig snabbt att säljarna var mycket ivriga att använda systemet, eftersom det avsevärt påskyndade aktiviteterna i kontakten med kunder.

Hur har Firmao-systemet förbättrat Screen Networks arbete?

De kan använda sin tid på jobbet mer effektivt eftersom systemet är lätt att använda. Att schemalägga de aktiviteter som genomförs med potentiella kunder möjliggör större effektivitet i form av tidsbesparing. Automatisering har införts för att omfördela potentiella leads. Det handlar om att utse en ny säljare som ansvarar för kontakten, om den kundansvarige inte har haft kontakt på länge. Kundserviceprocessen förbättrades avsevärt.

Efter en tid fick vi ett meddelande om behov av detaljerad redovisning av medarbetarnas aktiviteter. Baserat på detta introducerade vi ytterligare funktionalitet i programmet som möjliggör att mål för anställda och säljmål som ställts upp över tiden. Som en del av tilläggsförändringarna har flera rapporter utarbetats som drar data som fyllts i i systemet av anställda. De visar effektiviteten hos enskilda säljare under en given tidsperiod mot den fastställda planen. Den visar både procentandelen av planens slutförande, såväl som exakta siffror vid varje färdigställande stadium.

Dessutom, som en del av automatiseringen, får varje anställd en daglig rapport över sina genomförda aktiviteter i systemet. Dessutom får chefer rapporter om sina anställdas arbete, vilket gör att de kan reagera snabbt vid sämre prestation.

Implementeringen av systemet har avsevärt underlättat informationsflödet och möjligheten att övervaka de anställdas och hela Screen Network-företagets prestationer. Och hur kommer Firmao-systemet att påverka ditt företag? Vilka aspekter av ditt företags verksamhet kommer att optimeras? Vilka funktioner kommer att visa sig vara avgörande för utförandet av dina anställdas dagliga uppgifter?

Registrera dig och se hur Firmao-systemet kommer att förbättra effektiviteten i ditt företags processer.

Kontakta oss gärna för framtida implementeringar, vi svarar gärna på eventuella frågor! LÄNK

Author Avatar Damian Janicki

Customer Success Manager. En expert med många års erfarenhet av kundservice. Firmao har inga hemligheter för honom. Tack vare kontinuerligt arbete med kunderna vet han mycket väl vilka problem företag står inför utan rätt mjukvara.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao