Schedpol – hur CRM-systemet underlättade den dagliga organisationen av arbetet i företaget

Publicerad: 16.08.22Förvaltning
Schedpol - how the Firmao system facilitated the daily organization of work in the company

Vill du förbättra ditt företags dagliga verksamhet? Se hur Schedpol har förbättrat ledningen och organisationen i företaget efter att ha implementerat Firmao-systemet.

I artikeln nedan får du bland annat lära dig vilka funktioner som är centrala i systemets dagliga arbete och vad som gör det mycket mer effektivt med Firmao-systemet.

Vad består Schedpols verksamhet av?

Till att börja med är det värt att karakterisera det nämnda företagets verksamhet. Vilka funktioner i systemet som är särskilt användbara beror till stor del på vad företagets dagliga arbetsuppgifter är.

I mer än trettio år har Schedpol stöttat kunder i att skapa inspirerande badrumsutrymmen som är både bekväma och säkra att använda. Deras mål är att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet inom kategorin badrumsinredning. Systemet har idag 25 anställda.

Genomförande

Under presentationen av systemet diskuterade vi faktiskt alla funktioner i systemet för att göra kunden medveten om systemets möjligheter genom att omedelbart ordna med ytterligare en presentation där företagets nyckelpersoner närvarade.

Under nästa steg av implementeringen fokuserade vi på de viktigaste aspekterna av systemet som skulle användas av anställda, inklusive att utbilda varje anställd genom stöd av en mentor om hur man hanterar uppgifter, projekt, entreprenörer. Vi fokuserade på att tilldela åtkomst till enskilda medarbetare så att anställda bara skulle få information om de uppgifter de faktiskt skulle utföra under sitt arbete.

Möjligheten att personalisera systemet gjorde att vi kunde skapa många ytterligare fält och skapa personliga mallar för uppgifts- eller projektrapporter, så att beslutsfattare och chefer kunde få så mycket information som möjligt i form av rapporter om genomförda och ej slutförda uppgifter.

Under och efter implementeringen av systemet kunde medarbetarna räkna med stöd av en konsult, både i form av e-post och framför allt via telefon, både i den tekniska aspekten och i sökandet efter ytterligare lösningar för att optimera processer.

Är du intresserad av att implementera ett företagsledningssystem? Kontakta oss! Vårt team svarar gärna på alla dina frågor och skingra alla tvivel! LÄNK

Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao