Fasta och rörliga kostnader – klassificering av kostnader i verksamheten

Publicerad: 20.05.22Förvaltning
Fixed and variable costs - classification of costs in business

Fasta och rörliga kostnader är de två huvudkategorierna av kostnader som företag möter. Att förstå dessa klassificeringar kan hjälpa ett företag att fatta välgrundade beslut om budgetering, prissättning och lönsamhet.

Med fasta kostnader avses utgifter som inte varierar med förändringar i ett företags produktion eller försäljningsvolym. De är utgifter som ett företag ådrar sig oavsett dess produktionsnivå. Exempel på fasta kostnader är hyra, löner, försäkringar och fastighetsskatter. Dessa kostnader anses vara mer stabila och förutsägbara än rörliga kostnader.

Rörliga kostnader är utgifter som förändras i förhållande till företagets produktion eller försäljningsvolym. När volymen av produktion eller försäljning ökar, ökar också de rörliga kostnaderna. Exempel på rörliga kostnader är råvaror, direkt arbetskraft och provisioner. Dessa utgifter anses ofta vara mer osäkra och svårare att förutse än fasta kostnader.

Genom att förstå skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader kan ett företag bättre fördela sina resurser och fatta välgrundade beslut. Till exempel, genom att identifiera vilka utgifter som är fasta och vilka som är rörliga, kan ett företag bestämma sin brytpunkt, eller den försäljningsnivå som krävs för att täcka alla sina utgifter. Denna information kan sedan användas för att prissätta produkter och tjänster och fatta beslut om vilka produkter eller tjänster som ska erbjudas.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din ledning i ditt företag.
Följ vår Facebook för mer information.

Author Avatar Rafał Namieciński

Verkställande direktör. Anger riktningen för Firmaos utveckling. Under hans ledning har Firmao CRM blivit ett av de ledande CRM-systemen i Polen. På bloggen delar han med sig av tankar om de senaste trenderna inom CRM-branschen, ger tips om implementering och användning av CRM-system.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao