Vad har Customer Journey Map och CRM gemensamt?

Publicerad: 14.01.23CRM
What do Customer Journey Map and CRM have in common

Customer Journey Mapping och Customer Relationship Management (CRM) är två viktiga verktyg som används i affärer för att förbättra kundnöjdheten och upplevelsen. Samtidigt som de tjänar olika syften har de mycket gemensamt, eftersom båda är fokuserade på att förstå och förbättra kundens resa med ett varumärke. I den här artikeln kommer vi att utforska vad Customer Journey Mapping och CRM har gemensamt och hur de kompletterar varandra.

Kundresekartläggning

En Customer Journey Map är en visuell representation av kundens upplevelse av ett varumärke eller en produkt. Den spårar varje interaktion mellan kunden och varumärket, från den första upptäcktsfasen till inköp och support efter köp. Kartan hjälper företag att förstå kundens upplevelse vid varje kontaktpunkt och identifiera områden för förbättringar. Genom att få insikt i kundens behov och smärtpunkter kan verksamheter utveckla en effektivare marknadsförings- och försäljningsstrategi.

Hantering av kundrelationer

Customer Relationship Management (CRM) är en teknik som gör det möjligt för företag att hantera sina kundinteraktioner och relationer. Den spårar varje kontaktpunkt med kunden, inklusive e-postkommunikation, telefonsamtal, interaktioner med sociala medier och mer. CRM hjälper företag att hålla reda på kunddata, såsom köphistorik, preferenser och feedback. Dessa data kan användas för att utveckla riktade marknadsföringskampanjer, förbättra kundservicen och driva affärstillväxt.

Vad har de gemensamt?

Den största likheten mellan Customer Journey Mapping och CRM är att båda är fokuserade på att förstå och förbättra kundens upplevelse av ett varumärke. Båda verktygen hjälper företag att samla in data om kunder, inklusive deras preferenser, behov och smärtpunkter. Dessa data kan sedan användas för att förbättra kundens upplevelse och öka kundnöjdheten.

Dessutom kan både Customer Journey Mapping och CRM hjälpa företag att identifiera förbättringsområden. Genom att analysera data från kundkontaktpunkter kan företag identifiera smärtpunkter i kundresan och utveckla strategier för att hantera dem. Till exempel, om en kund ofta kontaktar kundsupport, kan företag undersöka det underliggande problemet och göra ändringar för att minska behovet av supportsamtal.

Hur kompletterar de varandra?

Customer Journey Mapping och CRM är kompletterande verktyg som samverkar för att förbättra kundens upplevelse. Genom att använda ett CRM-system för att samla in data om kundinteraktioner kan företag utveckla en mer exakt Customer Journey Map. Denna karta kan sedan användas för att identifiera förbättringsområden och utveckla riktade marknadsföringskampanjer som är skräddarsydda efter kundens behov.

På samma sätt, genom att använda en kundresekarta för att identifiera smärtpunkter i kundresan, kan företag göra ändringar i sitt CRM-system för att lösa dessa problem. Till exempel, om kunder ofta klagar över bristande kommunikation, kan företag använda sitt CRM-system för att skicka regelbundna uppdateringar och aviseringar för att hålla kunderna informerade.

Slutsats

Customer Journey Mapping och CRM är båda kraftfulla verktyg för att förstå och förbättra kundens upplevelse. Även om de tjänar olika syften, har de mycket gemensamt, eftersom båda är fokuserade på att samla in data om kundinteraktioner och använda denna data för att förbättra kundnöjdheten. Genom att använda dessa verktyg tillsammans kan företag få en bättre förståelse för sina kunder och utveckla effektiva strategier för att driva tillväxt och framgång.

Följ oss på Facebook och kolla vår CRM systemet.

Author Avatar Damian Janicki

Customer Success Manager. En expert med många års erfarenhet av kundservice. Firmao har inga hemligheter för honom. Tack vare kontinuerligt arbete med kunderna vet han mycket väl vilka problem företag står inför utan rätt mjukvara.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao