Integrera Firmao CRM med Bilionis via Zapier

Publicerad: 11.06.24CRM

I den här artikeln kommer vi att visa hur du ansluter Firmao med Bilionis, och vad du kan använda denna integration till. Det är extremt enkelt eftersom det är gjort igenom Zapier.

Med Bilionis du kan direkt kontakta inköpschefer i Italien och runt om i världen och skicka nya leads till ditt CRM. Bilionis har också speciella automatiserade funktioner för att få nya B2B-kunder i specifika länder, såsom: Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, England, USA, Kanada, Australien.

Zapier är en plattform som låter dig integrera olika applikationer och verktyg för att automatisera ditt arbete. Integrationen mellan Zapier, Firmao och Bilionis möjliggör automatisk överföring av data mellan dessa plattformar. När ett nytt meddelande tas emot i Bilionis kommer uppgifterna att gå direkt till Firmao och skapa en ny Deal. Detta gör att du kan automatisera många tidskrävande aktiviteter och säkerställer att du har uppdaterad data.

Zapier – Triggers och åtgärder

Integrationen mellan Zapier, Firmao och Bilionis erbjuder olika triggers och åtgärder för att automatisera dataflödet mellan dessa plattformar. 

Utlösare: är de händelser som utlöser automatiska åtgärder i integrationen.

Handlingar: är de specifika åtgärder som vidtas som ett resultat av triggers. 

Vad behöver göras för att ansluta applikationer i Zapier?

Firmao: Logga in på ditt konto, klicka in på knappen i högra hörnet (med bokstaven A – admin), klicka på "företagsinställningar". Till vänster har du olika kategorier – klicka på Integrationer. Klicka på "API" högst upp och klicka sedan på "Aktivera API". Här har du API-inloggning och lösenord – det är de uppgifter som behövs för att du ska kunna logga in på Zapier. Du kan enkelt ställa in resten via Zapier.

Bilionis: För att koppla Bilionis till Zapier behöver du API-nyckel och e-postadress, som användes för att skapa ett konto. För att få API-nyckel, gå till ditt Billionis-konto i avsnittet Dashboard > API. Skapa sedan en ny API-nyckel och kopiera den. 

Så här skapar du fungerande Zap:

Vi har två sätt att göra Zap:

  1. (Rekommenderad) Du kan använda en redan förberedd Zap-mall. Det kommer att skapa en ny Deal i Firmao, när ett nytt meddelande tas emot i Bilionis. Affären kommer att vara synlig för ditt säljteam, som sedan kan närma sig en ny potentiell kund. Detta är en mycket enkel lösning, eftersom den bara kräver några få inloggningsuppgifter från användaren.
  1. Du kan konfigurera Zap manuellt genom att välja önskade utlösare och åtgärder från listan i Zapier. Detta kommer att kräva manuell konfiguration av alla aspekter av Zap. Detta kan dock vara fördelaktigt om du har specifika behov som mallen inte uppfyller.

Hur kan du dra nytta av att använda Firmao CRM med Bilionis?

Bilionis kan ta kontakter till företag som vill sälja sina B2B-produkter och tjänster till företag på den italiensktalande marknaden. Integrationen kommer att tillåta att leads genererade av Bilionis importeras till Firmao CRM-försäljningspipeline. Här är några viktiga aspekter där ditt företag kommer att dra stor nytta av denna integration:

Effektivisera processen för förvärv av leads

Integrationen möjliggör automatisering av många leadsförvärvsuppgifter, såsom att kvalificera leads, lägga till dem i CRM-systemet och tilldela dem till lämpliga säljare. Detta frigör personalens tid att fokusera på att bygga relationer med potentiella kunder och omvandla dem till kunder.

Förbättrad kvalitet på leads 

Integrationen låter dig samla in och lagra detaljerad information om leads på ett ställe. Detta gör att du kan segmentera potentiella kunder bättre och rikta in dem med personliga meddelanden, vilket ökar sannolikheten för konverteringar.

Förbättrad kommunikation 

Integration underlättar delning av leadinformation mellan marknadsförings- och säljteam, vilket ger bättre samordning av aktiviteter och ökar chanserna till leadkonvertering.

Ökad ROI

Integration kan leda till betydande ökningar av konverteringar och ROI för marknadsföringskampanjer.

Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao