Installation och implementering av CRM-system – vad är skillnaden?

Publicerad: 02.07.22CRM
CRM system installation and implementation

Termerna "installation" och "implementation" används ofta omväxlande när man hänvisar till att sätta upp ett CRM-system. Det finns dock en betydande skillnad mellan de två.

Installation avser den tekniska processen för att installera CRM-systemets mjukvara och hårdvarukomponenter på servrarna eller datorerna. Denna process innebär att säkerställa att systemet är korrekt konfigurerat och att det uppfyller de nödvändiga tekniska kraven för att systemet ska fungera korrekt. Installationsprocessen involverar vanligtvis IT-avdelningen eller en teknisk konsult.

Implementering, å andra sidan, är ett bredare begrepp som syftar på hela processen med att distribuera och anpassa CRM-systemet för att möta verksamhetens specifika behov. Implementeringen involverar olika steg som att definiera affärskrav, konfigurera systemet, integrera det med andra system, datamigrering, användarutbildning och testning.

Implementeringsprocessen involverar vanligtvis samarbete mellan affärsanvändarna, CRM-leverantören eller konsulten och IT-avdelningen. Målet med implementeringsprocessen är att säkerställa att CRM-systemet är inrättat på ett sätt som möter affärsbehoven och maximerar dess potential för att förbättra kundernas engagemang, försäljning och övergripande affärsresultat.

Sammanfattningsvis, medan installation hänvisar till den tekniska processen för att sätta upp CRM-systemet, innebär implementering ett bredare utbud av aktiviteter som syftar till att anpassa systemet för att möta de specifika affärsbehoven. Båda processerna är avgörande för framgången för CRM-systemet, och det är viktigt att arbeta med en ansedd leverantör eller konsult för att säkerställa en smidig och effektiv installation och implementering.

Följ oss på Facebook och kolla vår CRM systemet.

Author Avatar Rafał Namieciński

Verkställande direktör. Anger riktningen för Firmaos utveckling. Under hans ledning har Firmao CRM blivit ett av de ledande CRM-systemen i Polen. På bloggen delar han med sig av tankar om de senaste trenderna inom CRM-branschen, ger tips om implementering och användning av CRM-system.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao